Revitalizace mařížského mokřadu
Jsme hrdými partnery revitalizace poničeného mokřadu v České Kanadě

K životnímu prostředí už nestačí přistupovat jen tak, že uchráníme před zničením to zdravé, co nám zbývá, ale taky budeme obnovovat území, která v minulosti dostala zabrat, a přesto stále mají potenciál. Obnova přírody je zkrátka velkým tématem posledních let.

Vnímají to tak nejen unijní instituce a neziskové organizace, ale i velké firmy po celém západním světě. Rozhodli jsme se proto, že půjdeme s dobou. Protože ale zrovna obnova přírody není téma, kterému bychom rozuměli, nepouštěli jsme do ní po vlastní ose a radši se spojili s Refugiem.

Tato v Praze sídlící akciová společnost se zaměřuje právě na výkup, obnovu a následný dlouhodobý management přírodních lokalit, které mají šanci stát se výjimečnými centry 
biodiverzity.

To je i případ mokřadu v České Kanadě, jehož obnovu jsme finančně podpořili
částkou 50 000 Kč.

A abychom povědomí o přírodě a její obnově šířili dál, rozhodli jsme se tuto částku rozdělit na 100 menších kreditů v hodnotě 300 Kč, které jsme použili jako dárek ke stovce rezervací v Hotelu Pivoňka. Tak, aby se i naši hosté mohli symbolicky podílet na dobré věci.

Vše o revitalizačním projektu, jehož jsme patrony, najdete zde.

Za nás jen malé shrnutí:

Jde o zhruba 10hektarové území tvořené mozaikou mokrých luk, potočních olšin a „bobřího mokřadu". „Pojmenovali jsme ho takhle, protože ho reálně vytvořili bobři. Před pár lety se nastěhovali do území na kraji malé obce Maříž a v náspu, který ještě před pár desítkami let sloužil jako základ železné opony, našli propustky a ucpali je. Tím začali v mělkém údolí mezi dvěma rybníky zadržovat vodu a měnit celý jeho ráz," vysvětluje Filip Lysák, hlavní ekolog společnosti Refugium.

Filip Lysák je autorem rozsáhlého projektu revitalizace, který odstartuje na podzim roku 2023. Bude trvat několik let a má za cíl nejen odstranit staré zátěže, jako je například rozsáhlá síť odvodňovacích příkopů a kanálů, ale taky tvorbu tůní a dalších „přírodě blízkých" prvků, které v tomto dlouho opuštěném kusu krajiny dále rozšíří nabídku biotopů pro řadu ohrožených rostlin i živočichů.

Jedním ze živočišných druhů, který by po dokončení revitalizace mohl mít na lokalitě ideální podmínky k tomu, aby se na ní začal vyskytovat, je i skokan ostronosý (Rana arvalis). Tato pozoruhodná žába, která se na pár dní v roce zbarví do sytě modré barvy, je proto, s nadsázkou řečeno, maskotem celého revitalizačního projektu.